Bản đồKhách sạn Mường Thanh Sài Gòn Centre
Địa chỉ: Số 8A, Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Quận 1 , Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: +84 83 827 9595 
Fax: +84 83 823 0000 
Website: www.saigoncentre.muongthanh.com
Email: info@saigoncentre.muongthanh.vn
TOP
Facebook chat